Je hoeft niet in te schrijven voor Kwibus.
We vragen wel om voor de eerste keer
je aan te melden bij het online ouderloket.

Daarna kan je gewoon langskomen
op het plein en met ons meespelen
vanaf 7u30 tot 17u30.

Ook kinderen die niet in Brugge wonen zijn van harte welkom op onze pleinen!